बीज उत्पादक कम्पनियों की संकर एवं उन्नत किस्में

बीज उत्पादक कम्पनियों की संकर एवं उन्नत किस्में

 

कंपनीकिस्म
धान
महिकोएमपीएच-501, सुरुचि
नाथ बायोजीनकबीर-508,लोकनाथ-505, 510,नाथ पोहा, गोरखनाथ-509, मेनका, पदमिनी
मानसेंटोआरएच-257, 664
जेके. एग्री जेनेटिक्सजेकेआरएच-401,10, 1220
गंगा कावेरीवरदान, गरिमा, पार्वती, दुर्गा, गंगोत्री, मंदिरा
कावेरी सीड्सकेपीएच 9090, एके 56, 412, 53, 272, केपी 108 सम्पूर्णा, केवी 21, चिन्टू, सुपर सोना, केपी स्लीक, सुप्रीम सोना, 888, 264
बायर क्रॉप साइंस620,611,6444,6129, अराइज ताज, अराइज एक्सएल
विभा एग्रोटेकस्नो व्हाइट, क्रिस्टल, हाई ग्रेन
बिस्को सीड टेकचंपा, अनुराधा, बेला, गुलाब
श्रीराम बायोसीडबायोसीड401,403,सोनाली, रेशमा
इंडो अमेरिकनइंडम 100-001, इंडम 200-004
पायोनियर सीड्सपीएचबी-71,27 पी72, 25 पी 25
नामधारी सीड्सकेआरएच-2
सिंजेन्टा इंडियाएनके सहयाद्री, 3376,3325, 5251,5017,5048, टायटन, रायल भोग
निर्मल सीड्सलक्ष्मी, कौशल्या, निर्मल-48 (पार्वती)
नूसन जेनेटिक्सशीना, वीआरएच-606
रासी सीड्सपूनम
शक्तिवर्धक सीड्सपूर्णिमा,पीआरएच10,पीबी 1121, 1460
आर्याशुभम
एडवांटा इंडियापीेसी-801,832,807,837
नुजीवीडूचेम्पियन, विनर, सुबीज सुगंध
व्हीएनआरव्हीएनआर-2245, 2355, 2355, प्लस, 2235, शाईनी, सोनारी
अजीत सीड्सअजीत तृप्ति, अजीत विजया, जेआरएच-5
स्प्रिहाएस 911,एस 915, एस 925, एस 201, 222, 261
यशोदा हायब्रिडगोमती, एम 909, चाइना राइस, यशोदा भोग
अताश सीड्सएआरएच-10, एसपीएच-1, 304, एपीएच 111, खुशबू
ईगल सीड्सआईआर 64,36, एमपी 4-1001, 1010
कृषि धन सीड्सचंद्रिका 504, संस्कृति 621
कंपनीकिस्म
ज्वार
महिकोएमएसएच-51,एमएफएसएच-3,4,15, एमआरएस 4094
नाथ बायोजीनअमरनाथ -251, 2000, सेमे
जे.के.एग्री जेनेटिक्सजेकेएसएच-22,234, जेके ज्योति
गंगा कावेरीजीके-4009,4030,4013, 4034
बायर क्राप साइंस8320,8340, 8450, 8568, 8712
विभा सीड्सवीएसएच-53
नुजीवीडू सीड्सएनएसएच सोना 27, 36 भाग्यश्री, 99 भक्ति
श्रीराम बायोसीडबायोसीड 7707, 7508, सुपर
बिस्को सीड टेकबीएस-153
गंगा सीड्सजीके 4013, 4009
पायोनियर सीड्सपायोनियर 8201, 8290
आर्यामहिमा, 997
कावेरी सीड्सकेजेएच 6363
धान्या सीड्स4334
अजीत सीड्सअजीत 333,997, 011,आर 013
स्प्रिहाएस 161, 181
यशोदा हायब्रिडमोती, हीरा
अताश सीड्सएसजेएच-1,99
न्यूसन जेनेटिक्सग्लो
कृषि धन सीड्सअमूल, सुभ्रा, सुदामा 333
शक्तिवर्धक सीड्सपौष्टिक, कोहिनूर, मेघा रेड, जेमिनी व्हाइट
कंपनीकिस्म
बाजरा
नाथ बायोजीनबिगबी-1188, एनबीएच 1717, 20,21
महिकोएमाआरबी-2210,2232, 204
जे.के.एग्री जेनेटिक्सजेकेबीएच-26, 778
गंगा कावेरीजीके-1044,1116
रासी सीड्स22,343,136
श्रीराम बायोसीडबायोसीड -8434, 8369, 8448, 8484, 8510, 8492, 8494, 70
विभा एग्रोटेकअजय, आकाश, साईन
बिस्को सीड टेक110,399,339,982,001
नुजीवीडू सीड्ससुधा – 2223, सोनी-227, एनबीएच 2123 रेवती, 1024 बादशाह, स्नेहा-1132, 1134 प्रताप, 216 सुबीज एक्सप्रेस, 2340 कीर्ति
निर्मल सीड्सनिर्मल 9,10, 12,  40, 1651, 1690
पायोनियर सीड्सपायोनियर, 86 एम 32, 86एम 33, 85 एम 34, 86 एम 52, 86 एम 64, 86 एम 66, 86 एम 86
आर्याकल्याणी, यशोदा
कावेरी सीड्सकेवीएच सुपरबास
बायर क्रॉप साइंस9,444,955,593,339,530
अजीत सीड्सअजीत 11,27,35, शक्ति 21,23,
स्प्रिहाएलबी1, एस 361
यशोदा हायब्रिड30 वाय 93, 86 वाय 32, बजरंग
अताश सीड्सएच-555, आईबीएच 31,34,3
नूसन जेनेटिक्सअरनाल्ड
शक्तिवर्धक सीड्सएसआरबी-3686, 7888, धमाल, एमएचबी 197, मुखिया
कृषि धन सीड्ससुजलाम 68, रतन 666, सालिड 78
धान्या सीड्सएमपी7792, 7872, 7882
कंपनीकिस्म
मक्का
महिको3765,एमआरएम 3824, एमएम एच- 65/69/ईएच-114, एमएम एच 3816 (तृप्ति) एमडब्ल्यूएम 107,एमएमएच-3899/3816/3504/8825,1765, 3499
नाथ बायोजीननाथ सम्राट, डान, सफेद (अर्ली) 95011, पीला1008, एनडब्ल्यू एमएच -95011, 2002, बिगबॉस, सिंघम (एनएमएच -02)
जे.के. एग्री जेनेटिक्सजेके सुरभि गोल्ड, उजाला, जेके एमएच 1001,502, 045, 1701
गंगा कावेरीजी.के.3059, 3060 पीली, जीके 777, 3344, 3077
नुजीवीडू सीड्ससंध्या, सन्नी, अजय, स्वर्णा, एनएमएच 234 कामधेनु, एनएमएच 117 सिंधु, एनएमएच 360 कृष्णा, एनएमएच 666 संध्या, 713, 731, 777, सुन्नी 220
श्रीराम बायोसीडबायोसीड, 9681, 9636, 9637, 9690, 9220, 9718, 6221
आर्याअनमोल, अमूल्य
मानसेंटोडीकाल्ब हाईशैल, डीकाल्ब ऑल राउण्डर, डबल, प्रबल, 900 एम
विभा एग्रोटेकभूम, इडेन, इलाईट, सुपर हाईक्रान
बिस्को सीड टेककोहिनूर, सोना, सूरज, कनक-51, सीड टेक-7, 40, 65
सिन्जेन्टा इंडिया लि.स्वर्णा, मुक्ता, एनके 6240, डब्ल्यू 855  (व्हाईट), एनके 30
निर्मल सीड्सनिर्मल 2,5,51, 511, 666
पायोनियर सीड्स30वी-92, 30 आर 26, 30 आर 77, 31 वाय 45, 32 ए 09, डब्ल्यू, 3054 डब्ल्यू (सफेद), 32 टी25, पी3 501, पी3 521,  पी3 540
जुआरी सीड्सजेएमएच 203,सी-101,117, 119, 109
कावेरी सीड्सकेएमएच- 218, 25के 60, सुपर 2020, 10 डब्ल्यू 10, 3426, 3712, प्राफिट, 2589, 25के 45 बम्पर, 3110, सुपर 244, 2288 सुपर, 2288 एक्का
बायर क्रॉप साइंस4212, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646 (पीली), 4794 (सफेद)
एडवांटा इंडियापीएसी -740, 745, 781
अजीत सीड्सवज्र, सूर्या, गोल्डी, मयूर, अनमोल
स्प्रिहाएस 4717, 601, एसएम 1, एसएम2
यशोदा हायब्रिडयशोदा व्हाईट, भुट्टा, यशोदा गोल्ड
अताश सीड्सयुवराज, मोती, टाइटन
नूसन जेनेटिक्सअमेज, लीजेंड, मेक
रासी सीड्सटिपटॉप, टाप स्टार
कृषि धन सीड्सधबल, एंजाय 75, महाराजा 999, नरेन्द्र एम 909, प्रचंड 21, एसएमएच 8181, सुपर महाराजा 999, व्हाईट क्विन
धान्या सीड्स1107, 7314, 8255, डीएमएच 849
कंपनीकिस्म
तुअर
नाथ बायोजीनएनपीएच-85 (सफेद)
विभा सीड्ससितारा
अजीतश्वेता, कीर्ति
आर्याकेसर, तारा
कावेरी सीड्ससंपदा
यशोदायोगराज, यशोदा-45, वर्जिन
ईगल सीड्सईगल 36, महाराष्ट्र
सरसों
महिकोमहिको बोल्ड, श्रद्धा
आर्यासंपदा, विशाखा
नाथ बायोजीननाथ सोना-212, सुपर सोना
नुजीवीडू सीड्सएनएसएमएसएच 135, 4, आरएच 30, टी9, जम्बो 1, 2, बसंती, एनएस बायएस 1,2, सुबीज सोना, सुपर जम्बो,वरूणा, एनएसएसजी 1755, 1899, हरिता
निर्मल सीड्सगंगा, ज्योति
विभा एग्रोटेकबरसी ग्लोरिया, पंच
अजीतरत्ना
जेके एग्री जेनेटिक्सजेके समृद्धि गोल्ड
पायोनियर सीड्सपायोनियर, 45 जे 51, 45 जे 27, 45 जे 30, 45 जे 19, 45 जे 21, 44एस 01, 44 जे 42, 49 जे 45
शक्तिवर्धक सीड्सपारसमणी -1, 2, 3, 8, कीर्ति
बायर क्रॉप साइंस40001, के-100, पीला सोना
कृषि धन सीड्सऐश्वर्या
धान्या सीड्ससरसों 555, 666, 999
नूसन सीड्ससरपंच, जूलिया
कावेरी सीड्सएके 47
कंपनीकिस्म
सूरजमुखी
मानसेंटोएसएच-3322, डीके-3848, इंडो अमेरिकन हायब्रिड, अरुन हायब्रिड
नाथ बायोजीनएनएसएफएच-999,666
रासी सीड़्ससनमेक्स
जेके. एग्री जेनेटिक्सजेके चित्रा, जेके सूर्या
गंगा कावेरीजीके,2002, 2008, 2009, 2020
बिस्को सीड टेकबीएस-3302, 3303
सिंजेंटा इंडिया लि.सनब्रेड-212, 275
विभा एग्रोटेकग्लेन, मिरेकल, क्लारा
अजीत सीड्सअजीत 511,521
पायोनियर सीड्स6460
श्रीराम बायोसीड्सगोविन्दा, वीरू
आर्याविशाखा, नम्रता
अताश1005, 444,455,
बायर क्रॉप साइंसज्वालामुखी, पी-09
नूसनमेक्स, फेम, रेफलो
कंपनीकिस्म
अरंडी
वेस्टर्न एग्री सीड्सवेस्टर्न-6, वेस्टर्न केसरी
गंगा कावेरीजीसीएच-1,4
महिको सीड्सएमआरसीएच 409
इंडो अमेरिकनगुजरात केस्टर जीएसी.-4
सेमीनिजभानुप्रिया, नाजुका
शक्तिवर्धक सीड्सहायब्रिड प्रयास, प्रयास-2
कृषि धन सीड्सस्प्लेनडोर
धान्या सीड्सपीएनबी
जेकेसम्राट
नुजीवीडू सीड्सजीसीएच 4, एनसीएच18, 45, जी1, जी2
कंपनीकिस्म
भिण्डी
जेके एग्री जेनेटिक्सजेके-045, 7315
इंडो अमेरिकनवर्षा, विजिया, इण्डम, 7215, 312, 10262, 1967
रासी सीड्ससाहिबा, शान,तनुजा
नुनहेम्स सीड्सतुलसी,सोनल,सारिका,साइना, मखमली, शक्ति (नुन -1145)
नुजीवीडू सीड्समृदुला 251,प्रभा 225,स्मृति 16
नामधारी सीड्सएनएस 801, 862, 864, 867, 858
गंगा कावेरीअंजली, महालक्ष्मी, प्रियंका
सेमिनिस वेजीटेबल्सप्रिया, सोम्या 4002, भानुप्रिया, सलोनी, नाजूका
नाथ बायोजीनआम्रपाली, अमोली, तृप्ति, तन्वी
सिंजेंटा इंडिया लि.ओएच-152, ओएच-016, रेशमा
बेजो शीतलनिराली, स्नेहिल (बीएसएस-364), 363, इंद्रनील, बी-55, 593, 596
निर्मल सीड्सनिर्मल 303, 15, 147
जुआरी सीड्सजेडओएच-808, माधुरी, निधि, सीड वक्र्स, यूएस 7003, 7109
कावेरी सीड्सकेओएच 909
सनग्रो सीड्सनम्बर 3, 18,22,101
महिकोभिंडी नंबर 10
पाहूजा सीड्सप्रभा, माल-विका, साक्षी
श्रीराम बायो सीड्सबायो-क्रांति, कीर्ति, गौरी, बायो मुलायम, बायो अपराजिता, बायो 116 झिलमिल
शक्तिवर्धक सीड्सप्रतिष्ठा, प्रगति, हाइब्रिड-प्रतिभा, प्रेरणा
ईस्ट वेस्ट सीड्सलारा, बसंती
व्हीएनआरदीपिका, सुपर ग्रीन
ईगल सीड्सईगल 11
धान्या सीड्सजया, पूर्णा, तेजा, एए
सीड इनोवेशनग्लोरी, स्लेन्डर, स्लीक
कंपनीकिस्म
मिर्च
सिंजेंटा इंडियारोशनी, हॉट लाइन, पीकाडोर, अग्निरेखा, एचपीएच 2424, 1900, 12,2024, 700
सेमिनिस वेजीटेबल्सज्वालामुखी, दिल्ली हॉट, रविन्दू, सितारा
नुजीवीडूत्रिशा -873, नुजी-61, अरूण-99
क्लाज इंटरनेशनलफ्रांस नौर, पिकाल
नुनहेम्स सीड्सप्रीति, प्रियंका, उजाला, अमूल्या, सोना, भारती, गरुड़ा, देवनूर, डीलक्स, सोमनाथ, भारती, नर्मदा, सोलडियर, क्रांति, इंदिरा, राम्या, नंदी, सुप्रिया, फायर, वीरजी, श्रीनाथ, न्यू वरदान, एन्जिल
नामधारी सीड्सएनएस-1701, 1072, 1101, 238, 230, प्रगति
नाथ बायोजीनप्रिया, पार्वती, 1120
बेजोशीतलअग्रिमा 269, गरिमा 378, अर्जुन 307, सुपर अर्जुन, झंकार, जलवा, दिशा 453, अग्नि ज्वाला
निर्मल सीड्सनिर्मल-12 (मैना), 162,338,416, 458, 507
जुआरी सीड्सजेडसीएच-601, चिन्गारी, मार्स (पी701) ज्योति रोहिणी
सीड वक्र्सयूएस-4,635,515,34,214, 323
सनग्रो सीड्सएस16,पिया, दुर्गा, नर्मदा, नम्बर 415
महिको सीड्ससुहासनी, एमएचपी 1 (तेजस्विनी), 310 (तेजी4), 317 (सिएरा), 318 (तनया), वैष्णवी
पाहुजा सीड्सहाट करंट, हाट शाट, पाहूजा-21
शक्तिवर्धक सीड्सहरियाली, सौरया एफ1, निर्मला एफ1, ओजस्वी एफ 1
जेके एग्री जेनेटिक्सजेके दिव्या (178), 176, नैना
व्हीएनआरव्हीएनआर-109, 145, 1523, 174, 200, 277, 305, 314, 3275, व्हीसी एच-1, व्हीएनआर-चारमी, विद्या
श्रीराम बायोसीड्सराजस्थान, रायल, जलवा, ब्लेट, तेजस, तूफानी, प्रचंड, राजा, मेनका,
ईस्ट वेस्ट सीड्सपलिओ, सिमी, ब्रह्मा, हकोने, चेतना, सानिया, जोधपुरी, एटना, बालो
धान्या सीड्सदामिनी, बीसीएक्स 3160, धान्या मेघा हाट, रेड हाट
कावेरी सीड्सकावेरी सायवर हाट, कावेरी स्पाइस किंग, कावेरी क्रांति, केएचपीएच 2 के 6
रासी सीड्सजलसा, अनन्या, वीनस, सान्या, निहारिका, गगन
कलश सीड्ससुपर अर्जुन, झंकार, गणेश, जलवा,गरिमा दिशा
सीड इनोवेशनव्लेज, कैप्सी, स्पाइसी, ज्वाय, पिकालो
कंपनीकिस्म
टमाटर
सिंजेन्टा इंडियाअभिनव, टीएच-1387, टीओ-848, टीओ 1389, निरूपम, अविष्कार
महिको सीड्सएस41 (गोट्या), एमएचटीएम 301, 401
क्लाज इंटरनेशनल फ्रांसटाप-21, क्रिस्टल, एक्सप्लोरर
जेकेएग्री जेनेटिक्सअक्षय 811, जेके देसी, जेके नंदिनी
नाथ बायोजीन671, 1294, 1762,1144, 1222, 1762, 1831
नुनहेम्स सीड्सलक्ष्मी (5005), देव, नुन 7610, 704, 5024, अवतार, त्रिदेव, अपूर्वा, नुन 1001
नामधारी सीड्सअंडाकार- एनएस 501, 538, 629, 2535, 5002 (1068), शक्तिमान, देसी टमाटर- एनएस 592, 585, 962, 1218, 958, 1262, 1224
सेमिनिज वेजीटेबल्सनिधि, अभिषेक 62, इम्प्रूव्ड कृष्णा टॉलस्टॉय, रॉनको, उर्वशी, ऋतुराज, नायक, 5067, क्रांति, सरताज
नुजीवीडूभाग्या, श्रेया, सोम्या, अभिजय
निर्मल सीड्सनिर्मल-229,449, 960, 999, 1389, 365
जुआरी सीड्सटी-504, शहंशाह
सीड्वक्र्सयूएस-1034, 3383, 3381
सनग्रो सीड्सअर्जुन, कृष्णा, कर्ण, एलसी-1, 550, 575
एडवांटावैष्णवी
रासी सीड्सरोशनी,पीकेएम-1, समर स्पेशल,    एस-22
पाहुजा सीड्सकार्तिक 255
श्रीराम बायो सीड्सबायो रंगोली, बायो विक्रांत, बायो रसना, प्रमुख
व्हीएनआरबीटी-2, पीकेएम-1, यूकेसी-10, उत्कल कुमारी, व्हीएनआर.-टी 98
ईस्ट वेस्ट सीड्ससिद्धी समृद्धि, तेजस, करीना
शक्तिवर्धक सीड्ससौरभ एफ1,निर्मल एफ1, कनक एफ1
धान्या सीड्स6288, मनोहर, निशा, पीकेएम 1, एस 22,अमृता
सीड इनोवेशनलायको, जैम, एंजल, सायनो
कावेरी सीड्सएलिजाबेथ लोकल (केटीएच 143), ग्रीन (केटीएच 145), केटीएच 136
कंपनीकिस्म
मूली
सेमिनिस वेजीटेबल्समिनो व्हाइट (अर्ली), सुपर व्हाइट,  लेट स्प्रींग
नुजीवीडूव्हाइट प्रिंस, समर क्वीन, स्प्रिंग क्वीन
सिंजेंटा इंडिया लि.आइवरी व्हाइट
सेन्चुरी सीड्सश्रावणी, लालिमा, गुलजार
निर्मल सीड्सहिलक्वीन
सनग्रो सीड्सबोनस आर 33, शीतल आर-50, आर-44
बेजोशीतलकोरेन
महिको सीड्समूली नं.11, निबंदा
जेके एग्री जेनेटिक्सजे श्वेता
व्हीएनआरपूसा चेतकी
पाहुजा टाकी सीड्स5 नं., 3 नं.
रासी सीड्सव्हाईट एंजिल, इम्प्रूव्ड चेतकी, लांग, चेतकी, देवली, व्हाईट
सीड इनोवेशनलीजा
कंपनीकिस्म
तरबूज
क्लाज इंटरनेशनल,फ्रांसक्रिमसन स्वीटस, पेराडाइज, शुगर बेबी, फेबी ओला
नुनहेम्स सीड्समाधुरी 64, मधुबाला 80, रोजा, रेडस्टार, आयशा, खुशबू 10, पाकीजा, नानू (नुन 4001), आयशा
नामधारी सीड्सएनएस-295, 246, 450, 1004, 296, डब्ल्यू एम-45, तेजस्व (एनएस.-251)
नुजीवीडूराखी, ताज, विक्रम -117
सेमिनिस वेजीटेबल्सअपूर्वा, ब्लेक मेजिक, शुगर पेक,ब्लेक वॉय
नाथ बायोजीनरसना (4106), रंजीत (4107)
रासी सीड्समंदाकिनी, हाइबेज-14
सिंजेन्टा इंडिया लि.सुगरकिंग, सुपर ड्रेगॉन, अगस्टा, बादशाह
बेजो शीतलबीएसएस-56, 358, 360, बेजो 2000, बी 55-408
सेन्चुरी सीड्ससीडब्ल्यूएच-1578
गंगा कावेरीमहाबली, मंगलम
कावेरी सीड्सक्रिमसन हार्ट
सीड वक्र्सयूएस-2144
सनग्रो सीड्स555, 316, चेम्पियन,सितारा
निर्मल सीड्सनिर्मल-14,148, 174, 32
रासी सीड्सस्वीटी
श्रीराम बायोसीड्सबायो-शीतल, सुधा, सुगर, बाल, अमृत, हिना, एडवांटा महाराजा
शक्तिवर्धक सीड्सलालिमा
महिको सीड्ससुचित्रा, एमएचडब्ल्यू 4 (संतृप्ति), 5 (अमृत), 6, अमल, फार्चूना
जेके एग्री जेनेटिक्सजेके लेखा, जेके 9, डब्ल्यू 07
धान्या सीड्समहाराजा
व्हीएनआरसुपर स्वीट
ईस्ट वेस्ट सीड्सटाइगर, अंडमान
सीड इनोवेशनरिया, स्लाईस, कैंडी
कंपनीकिस्म
शिमला मिर्च
महिकोग्रीन गोल्ड
क्लाज इंटरनेशनल,फ्रांस लेडीबेल, पी-225 लिपारी, एटलस, एनाहिम टीएमआर, एचयू एन.यलो वैक्स
इंडो अमेरिकनभारत, महाभारत, इंडम 3,5,2081
सेमिनिज वेजीटेबल्सकोहिनूर, हीरा, रायल, वन्डर, मॅनहॅटन
नामधारी सीड्सएनएस-632, 33, 292
जुआरी सीड्सकेलिबर, एक्सल, हरीरानी
सिंजेन्टा इंडिया लि.अंकुर, इंद्रा, बाम्बी, लारियो, ओरोवेल, डालर
निर्मल सीड्सनिर्मल-7 (शबनम),31 (अनारकली) 143
नुनहेम्स सीड्सस्वर्णा, अनुपम, अलंकार, नूतन, हरित, नताशा
श्रीराम बायो सीड्सबायो तारा, बायो स्माल बंडर, बायो सिगमा, मेनका, नगीना
बेजोशीतलबी 55-89, (एश्वर्या), अंजली, पायल
व्हीएनआरसुपर वंडर, व्हीएनआर.-602
ईस्ट वेस्ट सीड्सगंगा (ओ.पी.)
कंपनीकिस्म
खीरा-ककड़ी
नुनहेम्स सीड्सअजैक्स, तृप्ती, रानी, इम्प्रूव्ड, नूरी, जूही, अनेक्सो, स्पार्टा
नामधारी सीड्सएनएस 46 (सफेद खीरा), हिमांगी
बेजो शीतलघेरकिन एस्टोरिम्स, हेमा,बी 55-706
सिंजेंटा इंडियाटेस्टी, स्वीटी, डिलिशियस्
नाथ बायोजीनएनसीएस 1,2
रासी सीड्सजूली, नूतन
नुजीवीडूकरीना, किरण
व्हीएनआरमंदाकिनी, कुमुदनी, लखनवी
कंपनीकिस्म
पत्ता गोभी
नुनहेम्स सीड्सग्रीनबॉल, बहार, उन्नति, रिया, अलीशा, यश, प्रगति, प्लस, रिया प्लस, रिशी
नामधारी सीड्सएनएस-22,160,183, 43,196, सौरभ
सिंजेन्टा इंडिया लि.बीसी -79, 305, 300
बेजो शीतलब्रोंको, फील्डमेन, इन्वेन्टो, गिडियान, बजरंग
सेन्चुरी सीड्ससीएच-21,55,65, कीर्तिमान, ग्रीन गोल्ड, वरदान
नाथ बायोजीन3000, 3001 नाथ लक्ष्मी-201
रासी सीड्सनिलोपर, प्रतीक, शीला, उत्तम
सीड इनोवेशनरेमो, एसेंट
कंपनीकिस्म
करेला
श्रीराम बायो सीड्सअलबेला, सांभा, नैनो
नुनहेम्स सीड्सचमन,अमनश्री,जीनत, सरकार, चमन प्लस
नामधारी सीड्सएनएस-431, 241, 1024 (झालरी करेला), 1026, 1020 (चूहा करेला)
बेजो शीतलप्रिया, बीएसएस-407, प्राचीन, पूनम, प्रिया
सेन्चुरी सीड्सतिजारती
नुजीवीडूविनय, विनीत, नव विवेक
सीड वक्र्सयूएस-316, 6214, 33
रासी सीड्सरासी -203
नाथ बायोजीनएनवीजीएस-6,7, सरताज
सिंजेंटा इंडियाबीजीएच-106, 110
व्हीएनआरआकाश, सागर, श्रेया, व्हीएनआर-22,उन्नत कटही, व्हीएनआर-28
रासी सीड्सनागेश, चयन, सीना
सीड इनोवेशनरोमा
कंपनीकिस्म
प्याज
नाथ बायोजीनएन-53, फुरशुंगी
नुनहेम्स सीड्सरोजा, रिओसंती एग्रो, मतहारी, जूनी, कोलीना, क्रिस्टल
बेजो शीतललूसीफर
नुजीवीडूनूजीसिलेक्शन, नूजी डार्करेड, लाईट रेड
जिन्दल सीड्सनासिक रेड (एन-53), व्हाइट मारग्लोब, लाईट रेड (गजराज)
कलश सीड्सबीएसएस 258 लुसिकर, प्रसिद्धि-समृद्धि
रासी सीड्सटोपाज
कंपनीकिस्म
फूलगोभी
सटिण्ड सीड्स(संशोधित फूलगोभी) ईसीएस-1, आईसीएस-2
सिंजेंटासेरानो, पावस, सुहासिनी, किमया
नुनहेम्स सीड्सगौरव, श्वेता, नुन 2801, 1006, 2805, पार्वती,  सरिता, पूर्णिमा, फिजा
नामधारी सीड्सएनएस555,60 एन, 131, 135, 106 स्नेहा, 1452, 1448
बेजो शीतल सीड्सअमेजिंग, स्कायवॉकर, फास्टमेन, लेटमेन, दीपा
सीड वक्र्सयूएस 5010, 178
सनग्रो सीड्ससमरकिंग, समरक्वीन, समर स्टार, हेमा नं.110,1385
कंपनीकिस्म
बैंगन
सिंजेंटामंजू, हरित
नुनहेम्स सीड्सबी.ई.-707, 706, मोहिनी, कामिनी, काजल, छाया, संध्या, हर्षिता, कान्हा, रजनी, अनन्या, नुन 0137, मंजुला, नुन 0537, 1539, छईया
नामधारी सीड्सएनएस-20,102,320, 317,
गंगा कावेरीभीमा, अर्जुन, रश्मि, ग्रीनलांग
बेजोशीतलबीएसएस-351,332,330, कल्याण, जनक, कुसुम, अर्पण, पन्ना, हर्षा, रबीना
रासी सीड्समहिमा, ध्रुव, प्रयाग, निशिता
नाथ बायोजीन1001(हरा),1000, 1003, 1008, 1009
नुजीवीडूअजु्र्रन,महानंदी-750,कीर्ति, गणेश, कृष्णा
रासी सीड्ससीवीके, सारिका, रासी किरण
व्हीएनआरसफेद मोती, समीरा, मुक्ता राउंड, सिली गुड़ी-111,व्हीएनआर-51, व्हीएन आर -212, 218, 60, लाग परपल, हरेली, उत्कल
सीड इनोवेशनरायल,क्राउन, जम्बो, स्लीम आर्नव, रीयल
कंपनीकिस्म
गाजर
नुजीवीडूदेशी रेड, न्यू कुरोदा
नुनहेम्स सीड्सकोरूंबा, कीर्ति रेड, कोकटाँव
नामधारी सीड्सएनएस-854, नामधारी कुरोदा, अर्ली नाइनटीस
बेजो शीतल सीड्ससेमसंग, 496, ओरान्जा
शक्तिवर्धक सीड्सहिसार, रसीली, श्यामली
रासी सीड्सरेडकोर, रेडकामेट
सीड इनोवेशनदेशी रेड
कंपनीकिस्म
पालक
गंगा कावेरीआलग्रीन
रासी सीड्सभारती, आलग्रीन
ईगल सीड्सआलग्रीन
कंपनीकिस्म
धनिया
नामधारी सीड्ससुरभि, एनएस-6 एलबी
रासी सीड्सकल्मी, के-5
श्रीराम सीड्समहक, सुगंधी
नाथ बायोजीनएव्हरग्रीन
शक्तिवर्धक सीड्ससुगंध
बेजोशीतलएफ1-केरेवी
रासी सीड्सकस्तूरी, हिना मल्टीकट
नुजीवीडूबाँड-333
आरजे बायोटेकमृदुल
व्हीएनआरपंत हरितिमा
गिलकी
नामधारी सीड्सहायब्रिड एनएस 441,442
गंगा कावेरीनागेश्वर
निर्मल सीड्सनिर्मल-21, 28,99 (हिना)
श्रीराम बायोसीड्ससुन्दरी, सुनयना
बेजोशीतलनीता, सीता, गीता
नुजीवीडूसाहिल, सोनल
नाथ बायोजीनकाजल (7001), कोमल
रासी सीड्सनिर्मल, तारिका
तुरई
महिकोसुरेखा, ईएमडीजीएच-1,3, डीजी-6, एमएचआरजी-7
एडवांटाअनीता
बेजो शीतल सीड्सराधिका, अनामिका
श्रीराम बायोसीड्समनभावन
नामधारी सीड्सएनएस-3, 401, 403
सीड वक्र्सयूएस6001, 6014
रासी सीड्सरासी-101,विवेका
नुनहेम्स सीड्सनम्रता, बेला, लता, ग्रीन गोल्ड
नाथ बायोजीनप्रवीण (5000)
नुजीवीडूनिशांत, सौरभ
आर.जे.बायोटेकलुम्बिनी
सीड इनोवेशनलीजा
लौकी
महिकोबुलन्द, एमएचबीजी-8,10,एमजी एच-4
गंगा कावेरीगणेश
श्रीराम बायो सीड्सछुटकी, उर्वशी, यमला
नामधारी सीड्सएनएस-421,422, कावेरी
नुजीवीडूअनुराग, शंकू, नुजी राउण्ड
बेजो शीतल सीड्सश्रमिक, बीएसएस-333, प्रतीक
रासी सीड्समरीना, बामन
नाथ बायोजीन4000 (प्रसाद)
सीड वक्र्सयूएस-6201
रासी सीड्समेरीना
सिंजेंटाकेतन
नुनहेम्स सीड्सगौरी, नरगिस, अनोखी
व्हीएनआरपूर्णिमा, नरेन्द्र, ज्योति, दिव्या, गुटका, सरिता
सीड इनोवेशनएलीना, रीना, न्यूट्रा, अस्ट्रा
कंपनीकिस्म
खरबूजा
महिकोएमएचसी-2,5,1
क्लाज इंटरनेशनलक्रेसो, सुपर स्टार क्रिसो
गंगा कावेरीमीनाक्षी, मोहिनी
नामधारी सीड्सएनएस-7455, 9,89, 910, अभिजीत
श्रीराम बायो सीड्समिठास
बेजो शीतलबीएसएस-361
नुजीवीडूसोनम, यलो क्राउन
शक्तिवर्धक सीड्समहक
नुनहेम्समधुरिमा, रासिका, नुन 0001, 1002
रासी सीड्समधुरस
पपीता
व्हीएनआरविनायक
नुजीवीडूरेड क्वीन
कद्दू
महिको सीड्सएमपीएच 1
व्हीएनआरकंचन, व्हीएनआर-पी 11,14,6
रासी सीड्ससुचित्रा
बेजोशीतलवैभव
मक्का (स्वीट कॉर्न)
सिंजेंटाशुगर 74, 75, विंटर स्वीट
नुजीवीडूमिष्ठी
नामधारीनामधारी स्वीट कॉर्न
एडवांटापीएसई – 792
निर्मल सीड्सनिर्मल-43
नुनहेम्सगोल्डन बेबी, स्वीट पर्ल
सीड इनोवेशनडिलाइट
बरबटी
व्हीएनआरबारामासी, गोमची-1, जापानी लाल
दाना, काशी कंचन, लालीमा, श्वेता
शक्तिवर्धक सीड्सएसबीसी 678
सेम
व्हीएनआरबटराली, गौमची, ग्रीन, सफेद
कंपनीकिस्म
अमरूद
व्हीएनआरव्हीएनआर बीही-1
फ्रेंचबीन
व्हीएनआरउज्ज्वल
शक्तिवर्धक सीड्सकोमल
सीड इनोवेशनकोमल