खरपतवारनाशी दवाओं के रासायनिक एवं कुछ व्यापारिक नाम

0
9169

खरपतवारनाशी दवाओं के रासायनिक एवं कुछ व्यापारिक नाम

रासायनिक का नामकुछ व्यापारिक नाम
1. 2,4-डीवीडमारवीडकिलनॉकवीडताफासाइडएर्बीटॉक्सकॉम्बीएग्रडोन-48
2. एलाक्लोरलासो
3. एनीलोफासएनीलोगार्डएरोजिनएनीलोधन
4. अट्राजीनअट्राटाफधनुजाइनसोलारो सूर्या
5. अजीमसल्फ्युरानसेगमेन्ट
6. बिसबाइरीबैक सोडियमनॉमिनी गोल्ड
7. ब्यूटाक्लोरमचेतीधनुक्लोरतीरडॉनमिक्स (र्इ.डब्ल्यू.), टॉपक्लोर
8. बेनसल्फ्यूरॉन + प्रेटिलाक्लोरलोन्डैक्स पावनइरेज स्ट्राँग
9. कारफेन्ट्राजोनएफीनिटी
10. क्लोरिमुरोनक्लोबेनट्रन्जक्यूरिन
11. क्लोरिमुरोन + मेटासल्फ़ुयूरोनआलमिक्स
12. क्लोडिनाफॉपटोपिकझटकापाइन्ट
13. क्लोमाजोनकमान्ड
14. साइहेलोफाप ब्यूटाइलक्लिन्चररैपअप
15. डालापानडालापानडोपान
16. डाइफॉप मिथाइलआइलोक्सान
17. डायोरानकार्मेक्सक्लासएग्रोमेक्सट्रू
18. इथॉक्सी सल्फ्यूरानसनराइस
19. फेनोक्साप्रॉपव्हिप सुपरडेल पावर
20. पायरेजोसल्फ्यूरान +प्रेटिलाक्लोर (दानेदार)इरोज़
21. ग्लूफोसिनेट अमोनियमबस्ता
22. ग्लाइफोसेटराउण्डअपग्लासिलग्लाइटॉपनोवीडवीडोफग्लोबस एस.एल.
23. हेलोक्सीफॉप मिथाइलफोकसगैलेन्टवरडिक्ट
24. इमेजथेपायरपरसुइटलगाम
25. आइसोप्रोट्यूरानअलोनअरेलॉनहिलप्रोट्यूरॉनतोलकॉनआइसोगार्डनोसिलॉन

धार, धनुलॉनडेलरॉनट्रिटीलॉनएग्रीलॉनआइसोलॉनवण्डर

मिलरॉन, षिवरॉनग्रेनिरॉनतौरसराहषकरनककनकसोनारॉन

फुलॉनतोतालॉनकेयरलॉनमार्कलॉनपेस्टोलॉनएग्रॉनमोनोलॉन,

 जयप्रोट्यूरानग्रेमिनॉनप्रोआइसोटॉक्सआइसोहिटसिलूरॉन

आइसोसिनआइसोप्टोट्यूरॉननारलॉन

26. लिनुरॉनएफालॉन
27. मेथाबेन्जथियाजुरॉनट्रिबुनिलएम्बोनिलयील्डपर्च
28. मेटोलाक्लोरड्यूल
29. मेट्रिब्युजीनसेन्कोरलेक्सोनबैरियरटाटा मेट्री
30. मेटसल्फ्यूरॉनमेथिलएलग्रिपडॉटहुक या मैट्सी
31. ऑक्साडायर्जिलरफ्टटॉपस्टार
32. ऑक्साडायजॉनरोनस्टान
33. ऑक्सीफ्लुरफेनगोलजारगॉनऑक्सीगोल्ड
34. पैराक्वेटगारमेक्सोनओजोन
35. पेन्डीमेथीलीनस्टाम्पधनुटॉपपनीडादोस्तपेन्डीस्टारक्रास
36. फिनाक्साडेनएक्सिल
37. प्रेटीलाक्लोररिफिटक्रेजइरेज
38. प्रेटीलाक्लोर + सेफनेरसॉफिट
39. पाइराजोसल्फ्यूरॉनसाथी
40. क्विजालोफॉपइथिलटर्गा सुपर
41. सल्फोसल्फ्यूरॉनलीडरसफलफतेहएस.एफ.-10
42. थायोबेनकार्बसैटर्न
43. ट्रयाईफ़्ल्यूरेलिनट्रेफ्लान, त्रिनेत्र एवं तूफान

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here